TLV logotyp
TLV logotyp

Cymbaltas uppföljningsvillkor uppfyllt

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Cymbalta är uppfyllt. Vi beslutar dock att pröva frågan om Cymbalta även i fortsättningen ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 10 november 2011.

Publicerad 21 november 2011