Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Champix uppföljningsvillkor uppfyllt

Subvention av läkemedlet Champix är begränsad till patienter som samtidigt får tillgång till motiverande stöd. Läkemedlet ska också användas som ett andrahandsalternativ till nikotinersättningsmedel.

Företaget som marknadsför Champix har redovisat hur läkemedlet används. En enkätstudie med retrospektiv rekrytering av förskrivare och patienter visar att Champix ofta används för rökavvänjning hos storrökare som tidigare provat nikotinersättningsmedel. Tre fjärdedelar av patienterna uppgav att de erbjudits motiverande stöd men inte alla accepterade erbjudandet.

Mot denna bakgrund bedömer vi att företaget uppfyllt uppföljningsvillkoret för Champix samt att det inte finns anledning att inleda en omprövning av produktens subventionsstatus.

Beslutet gäller från och med den 8 december 2011.

Sidinformation


Publicerad
15 december 2011