TLV logotyp

Lucentis uppföljningsvillkor uppfyllt

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Lucentis är uppfyllt och att det i dagsläget inte finns någon anledning att inleda en förnyad prövning av Lucentis subventionsstatus.

Läkemedlet Lucentis inkluderades i läkemedelsförmånerna med ett villkor att företaget skulle följa upp kliniska effekter och kostnadseffektiviteten för behandling med Lucentis av patienter med åldersrelaterat makulaödem i svensk sjukvård.

Företaget som marknadsför Lucentis har lämnat in en uppföljningsstudie med retrospektiv och prospektiv rekrytering av patienter som behandlas med Lucentis vid åldersrelaterat makulaödem vid fem svenska ögonkliniker, och följt dem under ett års behandling. Uppföljningsrapporten visar att läkemedlet används inom ramarna för vad som antogs i samband med subventioneringsbeslutet och att det är kostnadseffektivt i klinisk praxis.

Mot denna bakgrund bedömer vi att företaget uppfyllt uppföljningsvillkoret för Lucentis samt att det inte finns anledning att inleda en omprövning av produktens subventionsstatus.

Beslutet gäller från och med den 26 januari 2012.

Publicerad 10 februari 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV