Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Replens uppföljningsvillkor uppfyllt

Subvention av läkemedlet Replens är begränsad till behandling av vaginal torrhet endast för kvinnor med bröstcancer som behandlas med aromatashämmare.

Företaget som marknadsför Replens har redovisat hur läkemedlet används. Uppföljningen baseras huvudsakligen på data från läkemedelsregistret. Följsamheten till begränsningen uppmättes med denna metod till drygt 60 procent under år 2011. När utvecklingen av följsamheten till begränsningen observeras över tid framstår det som att den är något avtagande. Samtidigt ökar det totala antalet patienter som expedierats läkemedel på apotek.

Företaget inkom i samband med handläggningen av ärendet med en ansökan om att priset på Replens ska sänkas för att korrigera för den nuvarande kända felanvändningen. Företaget framhåller också att man avser att ytterligare informera den berörda förskrivargruppen om hur läkemedlet bör förskrivas inom förmånerna.

Mot denna bakgrund bedömer vi att företaget uppfyllt uppföljningsvillkoret för Replens samt att det inte finns anledning att inleda en omprövning av produktens subventionsstatus. Företaget ska återigen rapportera utvecklingen av följsamheten till subventionsbegränsningen i maj 2014.

Beslutet gäller från den 21 juni 2012

Sidinformation


Publicerad
7 augusti 2012