Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lumigans uppföljningsvillkor granskat

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Lumigan är uppfyllt och att det i dagsläget inte finns någon anledning att inleda en förnyad prövning av produktens subventionsstatus.

Lumigan innehåller bimatoprost och används vid behandling av glaukom.

En lägre styrka av produkten introducerades under 2010. Med anledning av det ansökta priset för den nya styrkan ålades företaget att följa och rapportera hur användingen av produkten utvecklades.

Sammantaget har den nya doseringen inte inneburit några tydliga effekter på kostnaderna för Lumigan och felanvändning av den lägre styrkan som resulterar i ökade kostnader tycks inte vara ett problem.

Mot denna bakgrund bedömer vi att företaget uppfyllt uppföljningsvillkoret för Lumigan samt att det inte finns anledning att inleda en omprövning av produktens subventionsstatus.

Beslutet gäller från och med den 21 juni 2012.

Sidinformation


Publicerad
8 november 2012