Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Stomipåsen Dansac Novalife 1 utesluts ur läkemedelsförmånerna efter uppföljning

Vi finner att uppföljningsvillkoret som ställdes vid Dansac Novalife 1:s subventionstillfälle är uppfyllt. Med anledning av uppföljningen har vi omprövat produktens subventionsstatus.

Dansac Novalife 1 är en sluten endels stomipåse som har ingått i förmånerna sedan slutet av år 2010. Priset på produkten är högre än de relevanta jämförelsealternativen. Dansac Novalife 1 beviljades trots det subventionering, då det företag som säljer produkten framhöll att färre antal påsar skulle användas av brukarna per månad. Vi har nu med företagets hjälp följt upp om detta stämde.

Uppföljningen visar att antagandet om en lägre åtgång av stomipåsar inte stämmer. I genomsnitt går det åt lika många stomipåsar vid användning av Dansac Novalife 1 som vid användning av likvärdiga produkter. Det pris som Dansac Novalife 1 subventionerades till ger därför en högre kostnad än för det alternativ vi jämfört med.

I samband med att vi granskat uppföljningen har företaget getts tillfälle att sänka priset på Dansac Novalife 1. Det har företaget dock avstått från att göra. Det finns ett stort antal stomipåsar inom förmånen som kan användas istället för Dansac Novalife 1.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Dansac Novalife 1 inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna. För att användare av produkten ska få tillfälle att byta till ett annat alternativ inom förmånerna sätts ikraftträdandet tre månader framåt i tiden.

Beslutet träder i kraft den 10 februari 2013.

Sidinformation


Publicerad
15 november 2012