TLV logotyp
TLV logotyp

Galvus uppföljningsvillkor granskat

Galvus (vildagliptin) är ett diabetesläkemedel av typen DPP-4 hämmare och inkluderades i läkemedelsförmånerna i mitten av 2007 baserat på en prisjämförelse med det liknande läkemedlet Januvia (sitagliptin).

Vi beslutade i oktober 2012 att uppföljningsvillkoret för Januvia var uppfyllt och konstaterade att subventionen för läkemedlet och andra produkter i samma läkemedelsklass bör omprövas. Då vi redan konstaterat att det finns kvarstående osäkerheter i underlaget för DPP-4 hämmarnas kostnadseffektivitet har uppföljningsrapporten för Galvus granskats översiktligt. Rapporten innehåller ingen information som ändrar den tidigare bedömningen.

Ärendet avskrivs från vidare handläggning. Beslutet fattades den 26 november 2012.

Publicerad 25 januari 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter