Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Januvias uppföljningsvillkor uppfyllt

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Januvia är uppfyllt. Det framstår dock som att frågan om produktens framtida subventionsstatus bör omprövas.

Januvia är ett diabetesläkemedel av typen DPP-4 hämmare och inkluderades i läkemedelsförmånerna i mitten av 2007. Flera liknande läkemedel har därefter inkluderats i förmånerna baserat på prisjämförelser med Januvia. I dagsläget är Januvia och liknande läkemedel subventionerade som andrahandsalternativ.

Företaget som säljer Januvia har rapporterat hur vissa av de antaganden som gjordes när pris sattes för läkemedlet stämmer överens med information som framkommit sedan dess.

Företaget bedöms ha visat att det föreligger en skillnad mellan sitagliptin och alternativet sulfonureider för risken för hypoglykemier. Huvudandelen hypoglykemier är milda. Uppföljningen har också visat att det finns en kvarstående stor osäkerhet i analysen av Januvias kostnadseffektivitet.

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Januvia är uppfyllt. Med bakgrund av den kvarstående osäkerheten framstår det som att subventionen för Januvia bör omprövas. Detta gäller även övriga läkemedel inom samma klass.

Beslutet gäller från och med den 26 oktober 2012.

Sidinformation


Publicerad
25 januari 2013