Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljningsvillkoret för Wilate uppfyllt

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Wilate är uppfyllt. Någon omprövning av läkemedlets subventionsstatus kommer inte att ske i dagsläget.

Få patienter behandlas med von Willebrands faktor. Patienterna skiljer sig åt vad gäller risk för blödning, typ av blödningar och också behov av behandling.

Både Wilate och Haemate innehåller von Willebrands faktor. Preparaten innehåller även faktor VIII. Förhållandet mellan faktor VIII och von Willebrands faktor skiljer sig åt i de två produkterna.

Vid subventionstillfället bedömde vi att Wilates effekt var likvärdig med Haemates. Förutsatt att preparaten doserades efter faktor VIII-innehåll var preparaten likvärdiga kostnadsmässigt.

Företaget skulle därför återkomma och visa hur Wilate användes och doserades i klinisk praxis i Sverige.

Vi anser att företaget i möjligaste mån har uppfyllt det uppföljningsvillkor som ställdes för Wilate. Det framstår i dagsläget inte motiverat med en omprövning av subventionen för Wilate baserat på denna uppföljning.

Beslutet fattades den 7 december 2012.

Sidinformation


Publicerad
25 januari 2013