TLV logotyp

Uppföljningsvillkoret för Zypadhera uppfyllt

Zypadhera innehåller olanzapin och administreras via injektion. Läkemedlet inkluderades 2010 i läkemedelsförmånerna baserat på ett antagande om likvärdig effekt som risperidon depotinjektion. Då det förelåg en osäkerhet om vilka doser som skulle komma att användas inkluderades ett uppföljningsvillkor i beslutet.

Uppföljningsvillkoret inkluderade också att företaget skulle redovisa effekter av Zypadhera på vårdkonsumtion.

Zypadhera är en depotinjektion av det antipsykotiska läkemedlet olanzapin. Läkemedlet administreras vid ett vårdbesök varannan till var fjärde vecka.

Företaget har inkommit med en registerstudie som använder patientregistret och läkemedelsregistret. Man rapporterar vårdkonsumtion före och efter insättning av Zyphadhera samt hur läkemedlet används.

TLV finner vid en sammantagen bedömning att den prisjämförelse som gjordes i subventionsbeslutet var korrekt. Det framstår därför inte som motiverat med en omprövning av subventionen för Zypadhera baserat på denna uppföljning.

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Zypadhera är uppfyllt.

Beslutet gäller från och med den 26 april 2013.

Publicerad 30 maj 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV