TLV logotyp

Uppföljningsvillkoret för Grazax uppfyllt

Grazax används för behandling av hösnuva. Läkemedlet inkluderades 2007 i läkemedelsförmånerna med ett uppföljningsvillkor om att klargöra effekterna på längre sikt. Företaget har nu redovisat data för effekten av Grazax och vi anser därmed att villkoret är uppfyllt.

Grazax är en tablett som innehåller extrakt av gräspollen från timotej och används för behandling av hösnuva. När läkemedlet inkluderades 2007 i läkemedelsförmånerna var det baserat på ett antagande om likvärdig effekt som Alutard. Alutard är ett pollenextrakt som ges via injektion.

Långtidsstudien visar att den medicinska effekten av Grazax kvarstår i minst två år efter avslutad behandling. De antaganden som gjordes för långtidseffekt i det ursprungliga ärendet framstår därför som rimliga.

Företaget har inte kunnat visa att Alutard och Grazax har likvärdig medicinsk effekt. De studier som kan inkluderas i en indirekt jämförelse har för stora skillnader för att en tillförlitlig analys ska kunna göras.

Baserat på tillgänglig information resulterar behandling med Grazax och Alutard i liknande kostnader och nyttor ur ett samhällsperspektiv.

Det framstår därför inte som motiverat med en omprövning av subventionen för Grazax baserat på denna uppföljning.

Vi finner att uppföljningsvillkoret för Grazax är uppfyllt.

Beslutet gäller från och med den 20 juni 2013.

Publicerad 21 augusti 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV