Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljningsvillkoret för Votubia uppfyllt

Votubia (everolimus) ingår i högkostnadsskyddet sedan 2012. När det ursprungliga beslutet om Votubia fattades var det förenat med ett uppföljningsvillkor som företaget nu uppfyllt.

Subependymalt jättecellsastrocytom, SEGA, är en långsamväxande tumör som uppträder i främre delen av hjärnans vätskefyllda hålrum, vanligen hos barn. SEGA uppträder som komplikation till den ärftliga sjukdomen tuberös skleros komplex. Tumören är i sig godartad, men kan orsaka olika neurologiska symtom som ökad frekvens av epileptiska anfall  och ändrat beteende genom att trycket i huvudet ökar. Tumören kan också ge upphov till hydrocefalus, så kallad vattenskalle.

Votubia är avsett för patienter med växande SEGA, där det bedöms nödvändigt med en behandlingsåtgärd, men för vilka operation inte är lämpligt.

Företaget har i uppföljningen redovisat uppföljningsdata från två studier som ingick i ursprungsansökan samt register- och falldata.

TLV kan konstatera att ny information om den kliniska effekten och användningen av Votubia styrker de antaganden som gjordes i den hälsoekonomiska analysen när Votubia inkluderades i förmånssystemet.

Vi bedömer att kostnaden för läkemedlet är rimlig jämfört med operation.
När SEGA är svåropererbart blir operationskostnaden mycket hög. Den totala kostnaden kan bli lägre med Votubia än med operation. När en operation blir omöjlig att utföra kan Votubia vara det enda alternativet.

Mot denna bakgrund är Votubia fortsatt subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
30 september 2015