Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Adcetris ingår nu i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor

Adcetris (brentuximab vedotin) för behandling av CD30+ Hodgkins lymfom ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 april 2016.

Adcetris (brentuximab vedotin) används för behandling av patienter med CD30+ Hodgkins lymfom som fått återfall eller som inte svarar på behandling, som genomgått autolog stamcellstransplantation (transplantion av egna stamceller) eller efter minst två tidigare behandlingar samt när autolog stamcellstransplantation eller behandling med cellgifter inte är ett alternativ.

Adcetris beviljades begränsad subvention med uppföljningsvillkor i juni 2013. Enligt begränsningen ska Adcetris endast subventioneras som förbehandling av patienter som ska genomgå allogen stamcellstransplantation (transplantation av stamceller från en annan person) om patienten förväntas behöva högst 6 behandlingscykler samt vid monoterapi.

Enligt villkoret skulle företaget senast den 1 juni 2017 komma in med en uppdaterad hälsoekonomisk analys för Adcetris. Analysen skulle inkludera data från pågående studier. Analysen skulle baseras på användningsmönstret för Adcetris i Sverige samt klinisk effekt av läkemedlet vid den typen av användning.

Vi kan idag konstatera att försäljningen av läkemedlet inom högkostnadsskyddet är låg och de osäkerheter som fanns i det tidigare beslutsunderlaget kan nu accepteras. Vi bedömer därför att det inte längre är nödvändigt att företaget skickar in en förnyad hälsoekonomisk analys enligt det tidigare beslutade villkoret.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Adcetris ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor.

Beslutet gäller från och med den 22 april 2016.

Sidinformation


Publicerad
16 maj 2016