Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Zykadia ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor

Zykadia (ceritinib) är avsett för behandling av vuxna patienter med så kallad icke-småcellig lungcancer som tidigare har fått behandling med Xalkori (krizotinib).

Zykadia beviljades subvention i december 2015. Beslutet förenades med ett villkor som innebar att företaget skulle inkomma med en ny hälsoekonomisk analys baserad på data från den jämförande fas III-studien mellan ceritinib och docetaxel. Villkoret skulle vara uppfyllt senast 31 december 2018.

Företaget har inkommit med det underlag som efterfrågades och TLV bedömer att företaget har uppfyllt uppföljningsvillkoret som ställdes för produkten vid subventionstillfället.

Mot denna bakgrund beslutade TLV den 17 januari 2019 att uppföljningsvillkoret är uppfyllt och att Zykadia ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor.


Sidinformation


Publicerad
17 januari 2019