Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljningsvillkor för Truberzi uppfylldes 2019

Truberzi (eluxadolin) beviljades i april 2017 tidsbegränsad subvention till och med 31 oktober 2019. Beslutet förenades med ett villkor som innebar att företaget skulle inkomma med uppföljningsdata. Villkoret skulle vara uppfyllt senast 1 april 2019.

Företaget inkom med det underlag som efterfrågades.

Mot denna bakgrund beslutade TLV den 20 juni 2019 att uppföljningsvillkoret var uppfyllt och att ärendet avskrevs från vidare handläggning.

Sidinformation


Publicerad
20 juni 2019