Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Elocta ingår sedan 2019 i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor

Elocta (efmoroktokog alfa) beviljades subvention i april 2016. Beslutet förenades med ett villkor som innebar att företaget skulle inkomma med uppföljningsdata. Villkoret skulle vara uppfyllt senast 31 oktober 2019.

Företaget inkom med det underlag som efterfrågades.

Mot denna bakgrund beslutade TLV den 22 november 2019 att uppföljningsvillkoret är uppfyllt och att Elocta ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor.


Sidinformation


Publicerad
22 november 2019