Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kuvan ingår sedan 2019 i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor

Kuvan (sapropterin) beviljades subvention i november 2017. Beslutet förenades med ett villkor som innebar att företaget skulle inkomma med uppföljningsdata. Villkoret skulle vara uppfyllt senast 1 april 2019.

Företaget inkom med det underlag som efterfrågades.

Mot denna bakgrund beslutade TLV den 20 juni 2019 att uppföljningsvillkoret är uppfyllt och att Kuvan ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor.

Sidinformation


Publicerad
20 juni 2020