Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Repatha ingår sedan 2020 i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor

Repatha (evolokumab) beviljades fortsatt subvention i november 2018. Beslutet förenades med ett villkor som innebar att företaget skulle inkomma med uppföljningsdata. Villkoret skulle vara uppfyllt senast 31 augusti 2020.

Företaget inkom med det underlag som efterfrågades.

Mot denna bakgrund beslutade TLV den 16 september 2020 att uppföljningsvillkoret är uppfyllt och att Repatha ingår i högkostnadsskyddet utan uppföljningsvillkor.

Sidinformation


Publicerad
16 september 2020