TLV logotyp

Du är här:

Vi avskriver tillsynsärende mot Kronans Apotek gällande periodens vara

Kronans Apotek förelades i ett tillsynsbeslut i december 2013 att sälja periodens vara i fem förpackningsstorleksgrupper. Nu har felförsäljningen minskat väsentligt, och därmed avskriver TLV ärendet.

TLV har följt upp ett tillsynsbeslut från december 2013. Beslutet var ett föreläggande vid vite, det vill säga att Kronans Apotek skulle tvingats betala ett vitesbelopp om de inte följde vårt beslut. Tillsynsbeslutet angav att apoteken inom Kronans Apotek skulle sälja periodens vara i fem förpackningsstorleksgrupper:

 • cyanokobalamin (1 mg, T23)
 • folsyra (5 mg, T23)
 • paracetamol (1g, T23)
 • paracetamol (500 mg, T23)
 • tramadol (50 mg, TN100)

Dessa grupper innehåller läkemedel som säljs under kända varumärken som Behepan, Folacin, Alvedon, Panodil, Alvedon Forte, Panodil Forte och Tradolan.

Bakgrunden var att Kronans Apotek i dessa grupper sålt andra varor än periodens vara, vilket strider mot förmånslagen. Kronans Apoteks felförsäljning ledde under februari och mars 2013 till att patienter och landsting fick betala 219 997 kronor mer än de hade behövt göra om Kronans Apotek hade sålt periodens vara.

TLV har under maj, juni och juli 2014 granskat Kronans Apoteks försäljning i dessa fem förpackningsstorleksgrupper och funnit att felförsäljningen har minskat väsentligt. TLV anser inte att det finns skäl att fortsätta handläggningen inom ramen för det aktuella ärendet och har därför avskrivit ärendet utan vidare åtgärder.

Förkortningar

•T23: Förpackningar med 90–105 tabletter
•TN100: Förpackningar med 100 tabletter

  Publicerad 12 september 2014

  Öppettider

  Måndag- fredag
  09:00 - 16:00.

  Växel: 09:00 -16:00.
  Registratur:  09:00 -15:00.

   

  Kontakt

  Telefon växel: 08 - 568 420 50


  E-post: registrator@tlv.se

  Besöksadress
  Fleminggatan 18
  112 26 Stockholm


  Postadress
  TLV
  Box 225 20
  104 22 Stockholm

  Fakturaadress:
  TLV
  FE 909
  838 74 Frösön


  Organisationsnummer:
  202 100 - 5364


  Följ TLV