TLV logotyp

Du är här:

TLV tar ut sanktionsavgifter för utbyte till dyrare parallellimporter

TLV beslutade den 18 april 2016 att ta ut sanktionsavgifter från apotekskedjorna Apotek Hjärtat, Apoteket AB och Kronans Apotek.

Grunden för besluten var att Apotek Hjärtat, Apoteket AB och Kronans Apotek vid sina apotek under april 2015 bytte ut de förskrivna direktimporterade läkemedlen Olysio och Pulmicort mot parallellimporterat Olysio och Pulmicort med högre fastställda priser än de direktimporterade läkemedlen.

När det enbart finns utbytbarhet mellan ett direktimporterat läkemedel och dess parallellimporterade läkemedel är det bara tillåtet att byta till läkemedel med lägre fastställda priser. De tre apotekskedjornas utbyte av läkemedel har därmed inte skett i enlighet med lagens bestämmelser om utbyte.

Efter utredning och kommunikation med de tre apotekskedjorna bedömde TLV att det fanns skäl att ta ut sanktionsavgifter från dem. Sanktionsavgifternas storlek är 150.000 kronor för var och en av apotekskedjorna.

Apotek Hjärtat och Kronans Apotek överklagade besluten. Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 30 mars 2017 att bifalla Apotek Hjärtats överklagande delvis och den 23 augusti 2017 att bifalla Kronans Apoteks överklagande delvis. TLV överklagade dessa domar. Kammarrätten i Stockholm avslog den 8 februari 2018 TLV:s överklagande i målet som gällde Apotek Hjärtat. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 3 april 2018 att inte bevilja prövningstillstånd för TLV:s överklagande i målet som gällde Kronans Apotek. Se TLV:s beslut och domstolarnas avgöranden till höger på sidan.

TLV överklagade Kammarrättens beslut i målet som gällde Apotek Hjärtat, men återkallade senare överklagandet från Högsta förvaltningsdomstolen som mot den bakgrunden avskrev målet. Därmed har kammarrättens dom vunnit laga kraft.

Publicerad 20 april 2016

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV