Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV förbjuder 64 apoteksföretag att ta ut felaktiga priser för smittskyddsläkemedel

TLV beslutade den 22 juni 2016 att förbjuda 64 apoteksföretag vid vite att ta ut andra priser för smittskyddsläkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna än de försäljningspriser som TLV har fastställt, när det inte finns stöd för det i förmånslagen.

TLV granskade prissättningen under perioden 1 september 2015–29 februari 2016 för tolv olika läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna, när läkemedlen förskrivits enligt smittskyddslagen. TLV såg att 64 apoteksföretag inom Apoteksgruppen under denna period tagit ut högre priser för sådana läkemedel än de försäljningspriser som TLV har fastställt för läkemedlen. Under den granskade perioden medförde felprissättningen av dessa läkemedel en merkostnad för landstingen med över 2.960.000 kronor. TLV har bedömt att prissättningen vid de aktuella apoteksföretagen strider mot reglerna om prissättning i 7 och 7 b §§ förmånslagen. Förbudet som TLV nu har beslutat om innebär att om apoteksföretagen fortsätter ta ut högre priser för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna när de förskrivits enligt smittskyddslagen, kan TLV komma att ansöka hos domstol om att apoteksföretagen ska behöva betala vitet. Besluten har vunnit laga kraft.

Sidinformation


Publicerad
27 juni 2016
Till toppen