Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Beslut om fastställande av sanktionsavgift efter felaktigt utbyte inom parallellsystemet

TLV beslutade den 9 oktober 2018 att ta ut sanktionsavgifter av apotekskedjorna Apotek Hjärtat och Kronans apotek.

Bakgrunden till besluten är att TLV den 18 april 2016 beslutade att ta ut sanktionsavgifter av Apotek Hjärtat och Kronans Apotek för att apotek inom företagen hade bytt ut förskrivet direktimporterat Olysio och Pulmicort mot parallellimporterat Olysio och Pulmicort med högre fastställt försäljningspris än respektive förskrivet läkemedel. Båda företagen överklagade besluten. Förvaltningsrätten i Stockholm biföll under 2017 överklagandena delvis och fastslog att TLV inte hade haft stöd för att ta ut sanktionsavgift avseende utbytena av Olysio eftersom smittskyddsläkemedel inte förskrivs inom läkemedelsförmånerna. Beträffande Pulmicort ansåg förvaltningsrätten att TLV hade haft rätt i sin bedömning. Domstolen upphävde beslutet även i denna del och återförvisade målet till TLV för ny beräkning av sanktionsavgift avseende utbyten av det läkemedlet.

TLV har fastställt sanktionsavgiften avseende det felaktiga utbytet av Pulmicort på Apotek Hjärtat och Kronans apotek till 50 000 kronor för båda apotekskedjorna. Se TLV:s beslut till höger på sidan.

Apotek Hjärtat har överklagat TLV:s beslut.

Sidinformation


Publicerad
25 oktober 2018