TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Beslut angående felaktigt utbyte av läkemedel inom det generiska utbytet

TLV har den 27 oktober 2021, efter utredning och kommunikation med respektive apoteksföretag, tagit beslut i fem tillsynsärenden omfattande fyra apoteksföretag.

Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ett öppenvårdsapotek byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom läkemedelsförmånerna mot det tillgängliga läkemedel inom förmånerna som det är utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris (periodens vara).

Om ett öppenvårdsapotek som inte följer tillämpliga bestämmelser får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.

TLV:s beslut finns till höger på sidan.

Publicerad 28 oktober 2021