Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Beslut om sanktionsavgift för felaktigt utbyte av läkemedel

TLV har den 13 juni 2023, efter utredning och kommunikation med apoteksföretaget, tagit beslut i ett tillsynsärende omfattande ett apoteksföretag.

Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ett öppenvårdsapotek byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom läkemedelsförmånerna mot det tillgängliga läkemedel inom förmånerna som det är utbytbart mot. Vid läkemedelsutbyte med stöd av 21 – 21 b §§ förmånslagen ska utbyte göras inom den förpackningsstorleksgrupp som den förskrivna varan tillhör.

Om ett öppenvårdsapotek som inte följer tillämpliga bestämmelser får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.

TLV:s beslut hittar du nedan.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2023