Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Beslut om sanktionsavgift för felaktigt utbyte av läkemedel

TLV har den 28 november 2023, efter utredning och kommunikation med aktuellt apoteksföretag, tagit beslut i två tillsynsärenden omfattande två apotek.

Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ett öppenvårdsapotek byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom läkemedelsförmånerna mot det tillgängliga läkemedel inom förmånerna som det är utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris (periodens vara).

Om ett öppenvårdsapotek som inte följer tillämpliga bestämmelser får TLV ta ut en sanktionsavgift som tillfaller staten.

Sidinformation


Publicerad
29 november 2023