Frågor och svar för dig som är patient

Har du frågor om högkostnadsskyddet eller tandvårdsstödet, eller undrar du varför apoteken byter ut ditt läkemedel som du fått utskrivet? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel, vilket betyder att staten betalar en del av kostnaden.

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du är bosatt i Sverige eller är:

 • Försäkrad från länder inom EU/EES-området och Schweiz i följande fall:
  • För nödvändig vård vid uppvisande av EU-kort eller provisoriskt intyg. Det är läkaren som förskriver läkemedlet som avgör om vården ska betraktas som nödvändig. Med nödvändig vård menas att vården inte ska kunna vänta tills den försäkrade kommer hem till det land som normalt ansvarar för vården. Syftet med resan får inte heller ha varit att söka vård. Då är det istället fråga om planerad vård.
  • Om klartecken har getts i förväg från försäkringslandet omfattas även planerad vård. Du behöver då visa upp intyg om detta. Om klartecken från försäkringslandet inte har getts i förväg omfattas inte planerad vård av högkostnadsskyddet.
 • Pensionär med svensk pension som är bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, och som kan visa upp ett särskilt intyg från Försäkringskassan.
 • Utöver de ovanstående, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning här. Förbrukningsartiklar för stomi ingår dock inte.

Du betalar fullt pris för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet tills du betalat sammanlagt 1 175 kronor. Då träder högkostnadsskyddet in:

 • För kostnader mellan 1 175 kronor och 2 243 kronor betalar du 50 procent av läkemedelskostnaden,
 • mellan 2 244 kronor och 4 167 kronor betalar du 25 procent av läkemedelskostnaden och
 • för kostnader mellan 4 168 kronor och 5 767 kronor betalar du 10 procent av läkemedelskostnaden.
 • När du betalat 5 767 kronor får du frikort.

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar högst 2 350 kronor under denna period. En ny tolvmånadersperiod påbörjas första gången du köper läkemedel efter att den förra 12-månadersperioden avslutats.

Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

För förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel. Däremot betalar du ingenting för förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller för egenkontroll av medicinering, förutsatt att de ingår i högkostnadsskyddet.

Vill du veta mer om högkostnadsskyddet, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Det kan finnas fler skäl till att du inte kan få ditt läkemedel inom högkostnadsskyddet.

Följande är några exempel:

 • Om du inte vill byta till det likvärdiga läkemedel apoteket erbjuder dig, utan hämtar ut det läkemedel din förskrivare skrivit ut.
 • Om läkemedlet inte ingår i högkostnadsskyddet och det inte heller finns något utbytbart läkemedel i högkostnadskyddet att byta till
 • Om receptet är utfärdat utomlands.

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du antingen söka igen eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under kontorstid på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Vill du veta mer om högkostnadsskyddet, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Du kan se vilka läkemedel som är subventionerade i TLV:s pris- och beslutsdatabas som finns på www.tlv.se/beslut. Där kan du söka efter det aktuella läkemedlet.

I vår information på tlv.se står: ”I vår pris- och beslutsdatabas hittar du priser och information om läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Du får veta om det finns någon begränsning, beredningsform, styrka och beslutshistorik. Informationen i databasen är baserad på de beslut vi fattar. I prisdatabasen finns endast de läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. I beslutsdatabasen finns även de läkemedel som ingått i högkostnadsskyddet tidigare, men som inte gör det längre”.

Om du söker upp ditt läkemedel på FASS.se kan du även där se om det är subventionerat. Det finns en grön ruta i högra hörnet med ett F om läkemedlet har subvention. Om du klickar på F kan du se information om förmånen för just det här läkemedlet. Om läkemedlet inte har förmån står det istället EF.

Generell subvention innebär att läkemedlet är subventionerat för hela sitt godkända användningsområde. I de fall det står att läkemedlet har begränsad subvention så betyder det att läkemedlet ingår i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde eller för en viss patientgrupp. Ibland står även att ”särskilda villkor reglerar subventionen”. Lite längre ner på sidan under fliken ”FASS-text” kan man läsa mer om vilka villkor det gäller. Om det står att det finns begränsningar vad gäller förpackningsstorlekar kan man läsa längst ner på sidan vilka det gäller under fliken FASS-text.

Vill du veta mer om högkostnadsskyddet, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

En orsak till att ett läkemedel inte längre ingår i högkostnadsskyddet är ett företag som marknadsför ett läkemedel har begärt att ett läkemedel inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet. Företaget behöver inte uppge något skäl till varför de begär att deras läkemedel ska utträda ur högkostnadsskyddet. Det är alltid möjligt för företaget att på nytt ansöka om subvention för sitt läkemedel.

Begärda utträden publiceras här.

En annan orsak till varför läkemedlet inte ingår i högkostnadsskyddet kan vara att TLV omprövat ett tidigare fattat beslut om subvention som resulterat i att ett läkemedel uteslutits. TLV omprövar subventionen för läkemedel där det finns störst anledning att ifrågasätta om de är ändamålsenliga och om nyttan fortfarande motsvarar priset. Om läkemedelsföretaget ansöker om subvention på nytt, med ett nytt underlag (till exempel kliniska studier) och/eller ett nytt pris, utreder TLV frågan på nytt och fatta beslut efter de förhållanden och underlag som gäller i dagsläget.

Resultaten från de omprövningar av läkemedel som vi har avslutat finns här.

Vill du veta mer om högkostnadsskyddet, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Patienten betalar en viss del av kostnaden för läkemedel eller andra produkter inom högkostnadsskyddet. Resten av kostnaden betalas av den region där patienten är bosatt. Det är alltså regionerna som har kostnadsansvaret men regionerna får ersättning för läkemedel inom högkostnadsskyddet via ett särskilt statsbidrag.

Hur regionerna väljer att hantera kostnadsansvaret är upp till dem. Vissa regioner har decentraliserat sitt kostnadsansvar medan andra inte har gjort det. För mer information om hur de olika regionerna har valt att göra är det bäst att ta kontakt med regionen eller Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Följande personer har rätt till högkostnadsskydd i Sverige:

 • Personer som är bosatta i Sverige.
 • Försäkrade från länder inom EU/EES-området och Schweiz i följande fall:
 • För nödvändig vård vid uppvisande av EU-kort eller provisoriskt intyg. Det är förskrivaren som avgör om vården ska betraktas som nödvändig. Med nödvändig vård menas att vården inte ska kunna vänta tills den försäkrade kommer hem till det land som normalt ansvarar för vården. Syftet med resan får inte heller ha varit att söka vård. Då är det istället fråga om planerad vård.
 • Om klartecken har getts i förväg från försäkringslandet omfattas även planerad vård. Patienten behöver då visa upp intyg om detta. Om klartecken från försäkringslandet inte har getts i förväg omfattas inte planerad vård av högkostnadsskyddet.
 • Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, och som kan visa upp ett särskilt intyg från Försäkringskassan.

Utöver de ovanstående har även den som, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning här, rätt till läkemedelsförmåner. Förbrukningsartiklar för stomi ingår dock inte.

Vill du veta mer om högkostnadsskyddet, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

 Följande personer har rätt till högkostnadsskydd i Sverige:

 • Personer som är bosatta i Sverige.
 • Försäkrade från länder inom EU/EES-området och Schweiz i följande fall:
  - För nödvändig vård vid uppvisande av EU-kort eller provisoriskt intyg. Det är förskrivaren som avgör om vården ska betraktas som nödvändig. Med nödvändig vård menas att vården inte ska kunna vänta tills den försäkrade kommer hem till det land som normalt ansvarar för vården. Syftet med resan får inte heller ha varit att söka vård. Då är det istället fråga om planerad vård.
  - Om klartecken har getts i förväg från försäkringslandet omfattas även planerad vård. Patienten behöver då visa upp intyg om detta. Om klartecken från försäkringslandet inte har getts i förväg omfattas inte planerad vård av högkostnadsskyddet.
 • Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, och som kan visa upp ett särskilt intyg från Försäkringskassan.

Utöver de ovanstående har även den som, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning här, rätt till läkemedelsförmåner. Förbrukningsartiklar för stomi ingår dock inte.

Vill du veta mer om högkostnadsskyddet, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Utbyte av läkemedel på apotek

För att ingen, varken du som patient eller samhället, ska behöva betala mer än nödvändigt för dina läkemedel erbjuder apoteken generiskt utbyte. Detta innebär att apoteken ska erbjuda dig ett likvärdigt läkemedel av annat märke men till ett lägre pris. Läkemedelsföretagen konkurrerar varje månad om att vara billigast för att just deras läkemedel ska bli sålt. Detta gör att priserna på ett och samma läkemedel kan variera från en månad till en annan.

TLV arbetar för att läkemedel ska vara så prisvärda som möjligt, bland annat genom det generiska utbytet. Syftet med utbytet är att hålla nere kostnaden för läkemedel. Generiskt utbyte infördes i Sverige i början av 2000-talet, och gör att samhället årligen sparar miljardbelopp, pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården.

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Det är du som bestämmer om ditt läkemedel ska bytas ut, men ditt val påverkar din kostnad. Apoteket erbjuder det läkemedel som har lägst pris. Vilket läkemedel detta är kan variera mellan gångerna du besöker apoteket. För läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet finns inget utbyte och du får betala hela kostnaden själv.

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

I tabellen nedan ser du vanliga exempel på utbyten till likvärdiga läkemedel och vad din kostnad kan bli.

Läkemedel A står på ditt recept, men Läkemedel B har lägst pris. Både Läkemedel A och B ingår i högkostnadsskyddet.


På apoteketDin kostnadApoteket erbjuder dig Läkemedel B och du väljer Läkemedel B.Hela kostnaden för Läkemedel B ingår i ditt högkostnadsskyddApoteket erbjuder dig Läkemedel B men du vill ha Läkemedel A, som står på ditt recept.Mellanskillnaden mellan A och B får du bekosta själv, resten ingår i ditt högkostnadsskyddDin läkare har bedömt att ditt läkemedel inte ska bytas ut. Apoteket ger dig Läkemedel A.Hela kostnaden för Läkemedel A ingår i ditt högkostnadsskydd.Apoteket erbjuder dig Läkemedel B. Du vill varken ha det eller Läkemedel A, utan ett annat likvärdigt, utbytbart läkemedel.Kostnaden täcks inte av högkostnadsskyddet utan du måste bekosta hela läkemedlet själv.

 

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Läkemedel består, förutom av verksamma ämnen, även av hjälpämnen som ger läkemedlet dess färg, form och smak. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, men hjälpämnena kan variera och därför kan läkemedlen se olika ut.

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Ja, likvärdiga läkemedel är lika säkra, och de fungerar på samma sätt i kroppen. Alla läkemedel granskas och godkänns av myndigheter innan de får säljas. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel.

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter, biverkningar. De orsakas i de flesta fall av det verksamma ämnet. Biverkningarna kan beskrivas lite olika i den information som finns i förpackningen, trots att läkemedlen är likvärdiga. Om du upplever nya biverkningar av ditt läkemedel eller en förändrad effekt, kontakta din läkare eller farmaceut på ditt apotek.

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är generiskt utbytbara gentemot varandra, och därmed kan bytas ut på apotek. Dessa grupperas i så kallade utbytesgrupper. Därefter delar TLV in läkemedlen utifrån storlekar på förpackningarna, så kallade förpackningsstorleksgrupper.

I varje förpackningsstorleksgrupp finns en periodens vara. Detta uppdateras varje månad. Det läkemedel som blir periodens vara har det lägsta priset per tablett, eller annan minsta enhet, och ska finnas tillgängligt för beställning för apotek hela försäljningsmånaden.

Apoteken ska erbjuda byte till periodens vara från det förskrivna läkemedlet. Det generiska utbytet på apotek gör att läkemedelsföretagen konkurrerar om att bli periodens vara vilket gör att priserna på läkemedel kan hållas nere.

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

I första hand ska apoteket beställa hem mer av periodens vara. Om varan inte finns att beställa ska apoteket istället beställa hem den vara som blivit reserv under samma period. När TLV tar fram en lista över periodens utses även reserv 1 och reserv 2. Om periodens vara inte finns tillgänglig ska detta anmälas till TLV, som startar ett tillsynsärende.

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du antingen söka igen eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under kontorstid på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Det går att få en förteckning över uthämtade läkemedel de senaste 15 månaderna på ditt apotek. Om det utdrag du får där inte räcker kan du kontakta E-hälsomyndigheten som administrerar den så kallade högkostnadsdatabasen och övriga register med receptinformation.

Här kan du kontakta E-hälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Inom högkostnadsskyddet får endast läkemedel för det beräknade behovet för 90 dagar, eller närmast större förpackning, lämnas ut. Ett utskrivet läkemedel får expedieras på nytt inom högkostnadsskyddet först när minst två tredjedelar av den tid gått som den tidigare expedierade mängden läkemedel skrevs ut för.

90-dagars förbrukning är en maxgräns för hur stora uttag som omfattas av högkostnadsskyddet. Om en mindre mängd skrivits ut, exempelvis ett uttag för en 30-dagarsperiod, ska farmaceuten endast lämna ett uttag inom högkostnadsskyddet. Kunden får avvakta två tredjedelar av tiden innan hen på nytt får hämta ett motsvarande uttag för samma användningsområde och enligt samma dosering oavsett om det är samma recept eller om kunden har två olika recept.

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Om det finns skäl kan farmaceuten göra undantag från 90 dagars- samt 2/3-regeln. Sådana särskilda skäl grundas i kundens individuella behov. Om patienten av medicinska skäl behöver få läkemedel utskrivet innan tidigare förskrivning gått ut, får läkaren skriva ut läkemedlet på nytt. Andra giltiga skäl kan vara om kunden ska ut och resa en längre tid och behöver ha med sig en större mängd läkemedel för att kunna genomföra sin behandling under restiden eller om nyss uthämtade kylvaror förstörts på grund av att kundens kyl gått sönder. Läkemedel får inte skrivas ut på nytt av rent ekonomiska skäl innan tidigare recept gått ut.

P-piller

P-piller är ett undantag inom 90 dagars-regeln. Kunden kan hämta ut p-piller upp till ett års förbrukning åt gången. Däremot finns det inget undantag från 2/3-regeln. Det måste gå två tredjedelar av tiden innan nytt uttag kan göras. Om till exempel en kund hämtar ut en halvårsförpackning måste det gå fyra månader tills dess att kunden återigen kan göra ett nytt uttag.

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

För att ingen, varken du som patient eller samhället, ska behöva betala mer än nödvändigt för dina läkemedel erbjuder apoteken ett likvärdigt läkemedel av annat märke men till ett lägre pris. Utbytet skapar priskonkurrens mellan läkemedelsföretagen.

Läkemedelsföretagen konkurrerar varje månad om att vara billigast för att just deras läkemedel ska bli sålda. Detta gör att priset på ett och samma läkemedel kan variera från en månad till en annan.

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Vid receptexpeditionen på apotek kan farmaceuten inte veta om du som patient inte tål ett visst läkemedel, om läkaren inte angett det i receptet. Då är det viktigt att du talar om att du inte tål läkemedlet som du erbjuds utbyte till, så att du får ett läkemedel du tål.

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

På vår sida Periodens varor Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. hittar du listan över periodens varor. Här framgår vilken förpackning som utsetts till periodens vara i varje förpackningsstorleksgrupp och vilket försäljningspris den har.

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

 Lär dig namnet på det verksamma ämnet i ditt läkemedel. Om du är osäker på vilket detta är, fråga din läkare eller en farmaceut på ditt apotek.

Låt etiketten sitta kvar på läkemedelsförpackningen. Där står det ofta vilket läkemedel din läkare skrev ut, vad det likvärdiga läkemedlet du har fått heter samt vilket det verksamma ämnet är.

Informera alltid din läkare om du har en allergi. Läkaren tar då ställning till om ett byte är lämpligt för dig.

Fråga en farmaceut på ditt apotek eller din läkare om du är osäker på hur du ska använda dina läkemedel.

Vill du veta mer om utbyte av läkemedel på apotek, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Tandvårdsstödet omfattar alla vuxna som är 24 år eller äldre.

Det består av:

 • Ett allmänt tandvårdsbidrag, på 300 eller 600 kronor per år beroende på hur gammal man är.
 • Ett högkostnadsskydd, som gör att man bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. För kostnader upp till 3 000 kronor lämnas ingen ersättning. Därefter är ersättningen 50 procent av kostnaderna mellan 3 000 och 15 000 kronor och 85 procent av kostnaderna som överstiger 15 000 kronor. Ersättningen beräknas på de så kallade referenspriserna. Om tandläkaren har ett högre pris än referenspriset får man betala mellanskillnaden själv.
 • Ett särskilt tandvårdsbidrag på 600 kronor per halvår för undersökningar och förebyggande tandvård för personer som har sjukdom eller funktionsnedsättning som kan innebära en risk för sämre tandhälsa.

Vill du veta mer om tandvårdsstödet, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Ja, i vissa fall. Regionerna ger stöd i form av tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift till följande grupper:

 • Personer som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser eller som omfattas av LSS.
 • Personer som behöver tandvård som led i sjukdomsbehandling.
 • Personer som får viss oralkirurgisk behandling.
 • Asylsökande och papperslösa flyktingar har rätt till akut tandvård. De betalar 50 kronor i patientavgift per besök.

Vill du veta mer om tandvårdsstödet, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Det statliga tandvårdsstödet är statens bidrag till den enskildes tandvård. Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov. Stödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ett särskilt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd.

Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandläkare för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är 300 eller 600 kronor per år, beroende på din ålder.

Det särskilda tandvårdsbidraget ska ge stöd till förebyggande vård till patienter som på grund av vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna.

Högkostnadsskyddet ska ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov.

Vill du veta mer om tandvårdsstödet, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Referenspriset talar om vad ett normalpris för en behandling kan vara och tar hänsyn till hela behandlingskostnaden, inklusive tandtekniskt arbete och material.

Referenspriserna fungerar också som ett jämförelsepris.

Det är TLV som beslutar om referenspriser för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Det är exempelvis fyllningar, rotbehandlingar och kronor.

Det är fri prissättning på tandvård vilket betyder att din tandläkare och tandhygienist kan ta det pris den vill för att utföra vården. Det är referenspriserna, eller vårdgivarens pris om det är lägre, som ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling när kostnaderna enligt referenspriset överstiger 3 000 kronor.

Vill du veta mer om tandvårdsstödet, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

En tandvårdsbehandling består av åtgärder som sammanlagt har ett referenspris på 20 000 kronor. Det är fri prissättning och tandläkaren tar i detta exempel ut 22 000 kronor.

Först behöver du betala 3 000 kronor för att komma upp till högkostnadsskyddets första nivå.

Av kostnaderna mellan 3 000 och 15 000 kronor, det vill säga 12 000 kronor, betalar du 50 procent. Det blir 6 000 kronor.

Av de kostnader som överstiger 15 000 kronor, det vill säga 5 000 kronor, betalar du 15 procent. Det blir 750 kronor.

Du får också stå för mellanskillnaden av det tandläkaren tar ut och referenspriset, alltså 2 000 kronor.

Du betalar därmed totalt 11 750 kronor (3 000 + 6 000 + 750 + 2 000) för en behandling som kostar totalt 22 000.

Du har då fått 10 250 kronor i tandvårdsersättning från högkostnadsskyddet för den utförda tandvården.

Vill du veta mer om tandvårdsstödet, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Ja, i vissa fall. Regionerna ger stöd i form av tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift till följande grupper:

 • Personer som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser eller som omfattas av LSS.
 • Personer som behöver tandvård som led i sjukdomsbehandling.
 • Personer som får viss oralkirurgisk behandling.
 • Asylsökande och papperslösa flyktingar har rätt till akut tandvård. De betalar 50 kronor i patientavgift per besök.

Vill du veta mer om tandvårdsstödet, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Tandpriskollen är en digital prisjämförelsetjänst, där du kan få en bild av prisnivåerna inom tandvården och göra jämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Du kan jämföra priser för olika behandlingar och åtgärder mellan olika tandvårdsmottagningar. Priserna i Tandpriskollen baseras på priser som faktiskt betalats av patienter i tandvården. Tandpriskollen omfattar tandvårdsmottagningar som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet, vilket i stort sett är alla tandvårdsmottagningar.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Det är fri prissättning på tandvård och priserna skiljer sig åt mellan vårdgivare. Tandpriskollen kan hjälpa dig att skapa dig en uppfattning om priserna i tandvården.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Tandpriskollen omfattar tandvårdsmottagningar som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet, vilket i stort sett är alla tandvårdsmottagningar.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Priserna i Tandpriskollen uppdateras tre gånger om året; mars, september och december.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

 Priserna som visas är medianpris baserat på de priser mottagningarna rapporterat under sex månader och är inte nödvändigtvis vad mottagningen skulle debitera dig. Du ska alltid få en prisuppgift av din tandläkare eller tandhygienist utifrån ditt behov av tandvård.

Priserna i Tandpriskollen visar priset innan tandvårdsersättning är avdragen.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Priserna i Tandpriskollen är ett medianpris baserat på faktiska priser som tandvårdsmottagningen tagit ut under en period på sex månader. Det betyder att du som patient kan få betala ett annat pris beroende på just ditt behov. Exempelvis kan en lagning eller en rotfyllning variera i pris beroende på hur pass avancerad vård den kräver. Det är viktigt, framför allt vid större behandlingar, att du får ett kostnadsförslag från din tandläkare innan behandlingen.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

En tandläkare eller en tandhygienist utför olika åtgärder för att behandla en skada, sjukdom eller andra besvär. Tandpriskollen omfattar enbart åtgärder som är ersättningsberättigade enligt föreskrifter om statligt tandvårdsstöd. Ett behandlingspaket är en kombination av två eller flera åtgärder.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Det beror på vilken typ av behandling du ska göra. Är det en mer omfattande behandling, kan prisskillnaderna vara uppemot flera tusen kronor.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Priset är en del i att välja vårdgivare. Tandpriskollen hjälper till med det. Men det är viktigt att du och den vårdgivare du väljer har en dialog om dina behov och din vård för att du ska kunna skapa dig en uppfattning om det är rätt vårdgivare för dig.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

I Tandpriskollen visas medianpriset för både behandlingar och enskilda åtgärder.

Vill du veta mer om Tandpriskollen, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar vilken tandvård, vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskydden så du inte ska behöva betala allt själv.

Vi beslutar även om vilka regler som gäller när läkemedel byts ut på apotek. Det kallas det generiska utbytet och innebär att apoteken ska erbjuda dig ett likvärdigt läkemedel av annat märke till lägre pris. Vi beslutar också hur mycket apoteken ska få i ersättning för att hantera de receptbelagda läkemedlen och förbrukningsartiklarna.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som det offentliga satsar på läkemedel, medicinteknik, apotek och tandvård. Det gör vi exempelvis genom reglering, ersättning, utvärdering och uppföljning av dessa områden. Vi utövar även tillsyn och granskar fortlöpande aktörerna på läkemedels- och apoteksområdet.

Vårt arbete sker i samråd med bland annat myndigheter, regioner, bransch och patientrepresentanter. Vi anlitar även vetenskapliga råd och andra experter i vårt arbete.

Generaldirektör Agneta Karlsson leder verksamheten och inom myndigheten finns två särskilda beslutsorgan: Nämnden för läkemedelsförmåner och Nämnden för statligt tandvårdsstöd. Det finns också ett insynsråd som har till uppgift att vara rådgivande till generaldirektören, företräda medborgarna och utöva allmänhetens insyn. Personerna som ingår i insynsrådet och i nämnderna utses av regeringen.

Vill du veta mer om TLV, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Du kan prenumerera på våra nyhetsutskick. På sidan Prenumerera på beslut och nyheter och Prenumerera på nyhetsbrev kan du välja vilka utskicka du vill prenumerera på. Du hittar även våra beslut under Beslut och i vår databas. Databasen innehåller de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Vill du veta mer om TLV, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

När TLV fattar beslut om läkemedel eller förbrukningsartiklar bedömer vi vilken nytta läkemedlet/förbrukningsartikeln ger i relation till kostnaden.

TLV tar hänsyn till den så kallade behovs- och solidaritetsprincipen. De som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper.

TLV tar också hänsyn till människovärdesprincipen som innebär att vården ska respektera alla människors lika värde.

På liknande grunder fattar TLV beslut om reglerna för subvention av tandvård. Tandvårdsbehandlingens kvalitet och hållbarhet vägs mot kostnaden.

Vill du veta mer om TLV, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Om ett läkemedel har stora, positiva effekter på människors hälsa får det kosta mer än en behandling som inte ger lika bra resultat. Ett läkemedel mot en livshotande sjukdom ska få mer av samhällets resurser än ett läkemedel som lindrar eller skjuter upp ett sjukdomsförlopp.

Vill du veta mer om TLV, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

TLV fattar beslut om att läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna utifrån en så kallad värdebaserad prissättning. Besluten utgår från 15 paragrafen i Lagen om läkemedelsförmåner m.m. (2002:160) där det bland annat framgår att ett receptbelagt läkemedel kan omfattas av högkostnadsskyddet under förutsättning att kostnaderna för användning av läkemedlet framstår som rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter. TLV:s bedömningar utgår från en etisk plattform med tre grundläggande principer:

 • människovärdesprincipen - att vården ska respektera alla människors lika värde,
 • behovs- och solidaritetsprincipen – att de som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper samt
 • kostnadseffektivitetsprincipen – att kostnaderna för att använda ett läkemedel ska vara rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter.

Företagen måste även skicka in en ansökan för sitt läkemedel, annars kan läkemedlet aldrig bli aktuellt för subvention. I ansökan ska företaget bevisa att läkemedlet gör nytta och att kostnaden för denna nytta är rimlig jämfört med den behandling som redan används idag. I det enklaste fallet är ett nytt läkemedel bevisat bättre (effektivare, färre biverkningar, annan enklare beredningsform till exempel en tablett istället för en injektion etcetera) än de som redan används och inte heller dyrare och då kan det beviljas subvention. Eftersom nya läkemedel ofta är dyrare än de som redan används och att nyttan i jämförelse med andra behandlingar inte alltid är lätt att bevisa är bedömningen sällan så enkel.

Vill du veta mer om TLV, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Du kan prenumerera på våra nyhetsutskick. På sidan Prenumerera på beslut och nyheter och Prenumerera på nyhetsbrev kan du välja vilka utskicka du vill prenumerera på. Du hittar även våra beslut under Beslut och i vår databas. Databasen innehåller de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Vill du veta mer om TLV, klicka här.

Fick du svar på din fråga?

Om du inte får svar på din fråga eller har fler frågor kan du söka igen här bland frågor och svar eller mejla din fråga till registrator@tlv.se. Du kan också ringa oss under mellan 10.00-15.00 på telefonnummer 08-568 420 50 så svarar vi.

Senast uppdaterad 07 december 2021