TLV logotyp
TLV logotyp

Du är här:

Hur fungerar högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. Det betyder att staten betalar en del av kostnaden. TLV är den myndighet som bestämmer vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet.

Höjning av högkostnadsskyddet 1 januari 2020

Den 1 januari 2020 höjdes högkostnadstaket för förmånsbelagda läkemedel från 2 300 kr till 2 350 kr. Höjningen påverkar alla steg i den så kallade högkostnadstrappan.

Om du betalat 2 300 kronor och uppnått frikort senast 31 december 2020, behåller du ditt frikort fram till dess att din högkostnadsperiod tagit slut. Efter att din högkostnadsperiod tagit slut påbörjar du den nya trappan.

Skulle du som patient befinna dig precis mellan två trappsteg, kan extrabeloppet variera något, men kommer aldrig bli stiga över 37,73 kronor.

Om du inte kommit upp i frikort innan 31 december 2019 kommer ditt högkostnadsskydd automatiskt att korrigeras så att du hamnar på den nya trappan. Detta innebär att du kommer behöva betala ”ikapp”, enligt nedanstående tabell.


Betald egenavgift

Extra belopp att betala

0 – 1 150 kronor

0 kronor

1 150 – 1 673 kronor

12,50 kronor

1 674 – 2 143 kronor

24,43 kronor

2 144 – < 2 300 kronor

37,73 kronor

Max 2 350 kronor under 12 månader

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar max 2 350 kronor under denna period. Nästa gång du köper läkemedel på recept påbörjar du en ny tolvmånadersperiod. Endast läkemedel som hämtas ut med recept omfattas av högkostnadsskyddet.

Du betalar ingenting för förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet och som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering. För andra förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel.

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du är bosatt i Sverige. Personer från EES-området och Schweiz har under vissa omständigheter rätt till högkostnadsskydd när de vistas i Sverige. Även personer som i annat fall har anställning i Sverige, men inte är bosatt här, har rätt till de flesta delarna av högkostnadsskyddet.

Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för barn under 18 år. För utbytbara läkemedel får den som motsätter sig utbyte betala en merkostnad.

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för personer som vid inköpstillfället inte har fyllt 21 år. För utbytbara preventivmedel får den som motsätter sig utbyte, betala en merkostnad.

Läs mer om högkostnadsskyddet på E-hälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läkemedel i högkostnadsskyddet

Vill du veta om ett läkemedel är subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet hittar du information om detta i vår databas eller bland våra beslutsdokument.

Läs mer om läkemedel på Fass webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Kontakta läkemedelsupplysningen hos Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad 22 juni 2021