Bild på händer som tar emot läkemedel

Läkemedel

TLV jobbar för att läkemedel ska vara så prisvärda som möjligt, bland annat genom det generiska utbytet. En av våra främsta uppgifter är att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet.

Läkemedel

TLV presenterar kunskapsunderlag om biosimilarer till vården. Kunskapsunderlagen innehåller aktuell information om biosimilarer och belyser bland annat deras effekt och säkerhet. Det finns också ett kunskapsunderlag som klargör skillnader i kostnader mellan dessa läkemedel.

Listor

I TLV:s databas hittar du läkemedel, förbrukningsartiklar, priser och dylikt. Databasen innehåller de läkemedel vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.


Läkemedel

TLV utvärderar läkemedel som används på kliniker och publicerar hälsoekonomiska bedömningar av dessa. Här kan du läsa de utvärderingar TLV hittills gjort.

Listor

Du kan ansöka om pris och subvention till oss både via
e-ansökan och pappersblankett.