Innehållet på sidan:

Läkemedel

Vi jobbar för att läkemedel ska vara så prisvärda som möjligt, bland annat genom det generiska utbytet. En av våra främsta uppgifter är att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet.

Vårt läkemedelsuppdrag       Läkemedelsmarknaden

Priset på läkemedel ska sänkas när de blir äldre än 15 år. Våra beslut om prissänkningar enligt 15 års-regeln träder i kraft 1 juni och 1 december varje år.

Prissänkning enligt 15-årsregeln

I vår databas hittar du läkemedel, förbrukningsartiklar, priser och dylikt. Databasen innehåller de läkemedel vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Sök i databasen

Vi utvärderar läkemedel som används på kliniker och publicerar hälsoekonomiska bedömningar av dessa. Här kan du läsa de utvärderingar vi hittills gjort.

Avslutade hälsoekonomiska bedömningar

Du kan ansöka om pris och subvention till oss både via e-ansökan och pappersblankett.

Ansök om pris och subvention