Innehållet på sidan:

Om klinikläkemedelsuppdraget

NT-rådet (tidigare NLT-gruppen) initierar vilka läkemedel som ska utvärderas i klinikläkemedelsuppdraget och TLV tar fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag för dessa. NT-rådet värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen.

Syftet med de hälsoekonomiska bedömningarna är att bidra till:

  • bättre underlag för kliniska beslut och upphandling av läkemedel
  • större öppenhet kring läkemedels kostnadseffektivitet och priser
  • bättre utnyttjande av existerande resurser för kunskapsvärdering genom att bedömningarna görs av en nationell myndighet och inte av alla huvudmännen
  • en mer kunskapsstyrd och likvärdig läkemedelsanvändning i hela landet
  • långsiktiga kulturförändringar kring synen på hälsoekonomisk information samt öppna jämförelser av terapival

Inom uppdraget fattar vi inte några beslut om läkemedel ska ingå i högkostnadsskyddet. Avsikten med de hälsoekonomiska bedömningarna är att NT-rådet ska få ett bättre underlag för sina rekommendationer och att landstingen ska kunna fatta bättre beslut.

I samverkan med andra aktörer

Klinikläkemedelsuppdraget kräver samverkan mellan flera olika aktörer och en stor del av vårt arbete består därför av processutveckling. Förutom NT-rådet samverkar vi kontinuerligt även med Socialdepartementet, läkemedelsföretagen, Lif, experter, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och SBU.

Presentation av kunskapsunderlag

Vår hälsoekonomiska bedömning sammanfattas i ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag som skickas till NT-rådet och företaget för att därefter publiceras på www.tlv.se. NT-rådet kan ge rekommendationer till landstingen baserat på bland annat det hälsoekonomiska kunskapsunderlaget.