Innehållet på sidan:

Pågående hälsoekonomiska bedömningar

Vi genomför ett antal hälsoekonomiska bedömningar på uppdrag av landstingen.

  • Keytruda (pembrolizumab) vid urotelial cancer
  • Gazyvaro (obinutuzumab) vid behandling av indolent Non-Hodgkins Lymfom
  • Tecentriq (atezolizumab) vid urotelial cancer
  • Tecentriq (atezolizumab) vid icke-småcellig lungcancer