Innehållet på sidan:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

  • Shingrix vaccin mot infektion med Herpes zoster 
  • Ocrevus (ocrelizumab) vid multipel skleros
  • Luthatera (177Lu-Dotatate) vid gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer)
  • Imfinzi (durvalumab) vid icke-småcellig lungcancer
  • Opdivo (nivolumab) vid behandling av malignt melanom efter operation
  • Alofisel (Cx601) vid perianala fistlar