Innehållet på sidan:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

  • Spinraza (nusinersen) vid spinal muskelatrofi
  • Gazyvaro (obinutuzumab) vid behandling av indolent Non-Hodgkins lymfom
  • Yervoy (ipilimumab) vid behandling av malignt melanom efter operation 
  • Ocrevus (ocrelizumab) vid multipel skleros
  • Keytruda (pembrolizumab) vid urotelial cancer
  • Opdivo (nivolumab) vid urotelial cancer
  • Tecentriq (atezolizumab) vid urotelial cancer