Innehållet på sidan:

Rapporter om klinikläkemedelsuppdraget

Här kan du läsa del- och slutrapporter om klinikläkemedelsuppdraget.

 • Klinikläkemedelsuppdraget – regeringsrapport 2015

  Uppdraget till TLV att granska klinikläkemedel har varit en del av den nationella läkemedelstrategin. Syftet med uppdraget har varit att utveckla en långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriterings- och finansierings-modell för samtliga läkemedel, oavsett om de hämtas ut på apotek eller ges på klinik. I den här regeringsrapporten beskrivs vilka läkemedel TLV har utrett under året samt hur TLV vidareutvecklat samarbetet med landstingen.

  Publicerad 28 december 2015

 • Slutrapport klinikläkemedel

  I denna slutrapport beskrivs myndighetens erfarenheter av att utvärdera klinikläkemedel mellan april 2011 och december 2014.

  Publicerad 26 februari 2015

 • Delrapport klinikläkemedelsuppdraget

  I denna delrapport beskrivs myndighetens utvecklingsarbete och erfarenheter i klinikläkemedelsuppdraget. TLV har utvecklat arbetsformer med berörda aktörer och arbetat fram en process för att ta fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag.

  Publicerad 2 september 2013