Innehållet på sidan:

Läkemedelsmarknaden

Läkemedel omsätter närmare 6.700 miljarder kronor globalt. USA dominerar världsmarknaden med cirka 49 procent och Europa utgör cirka 22 procent. Under år 2016 omsatte den svenska läkemedelsmarknaden 42,6 miljarder kronor, exklusive moms.

I Sverige såldes 97 miljoner läkemedelsförpackningar under 2016. Cirka 90 procent av dessa förpackningar såldes inom förmånen.

Den svenska läkemedelsmarknaden

Under 2016 omsatte den svenska läkemedelsmarknaden 42,6 miljarder kronor. Kostnaden fördelades enligt följande:
Cirkeldiagram
Mörkt turkos färg Läkemedel för slutenvården, så kallade rekvisitionsläkemedel, upphandlas av landstingen och finansieras via landstingsskatten och genom generellt statsbidrag. Rekvisitionsläkemedel utgör cirka 19 procent av totalmarknaden.

 Läkemedel inom förmånen utgjorde år 2016 cirka 61 procent av totalmarknaden och omsatte 26,1 miljarder kronor. Av denna del stod patienten för 5,4 miljarder via egenavgifter. Resten finansieras av landstingen som får statsbidrag avsett för detta.

 För läkemedel på recept utanför förmånerna gäller fri prissättning. Kostnaden räknas inte in i patientens högkostnadsskydd. Majoriteten av kostnaden utgörs av smittskyddsläkemedel, vilket landstingen betalar för. För de läkemedel som inte landstingen finansierar betalar patienten hela kostnaden själv. Läkemedel utanför förmånerna utgör 9 procent av totalmarknaden.

 Receptfria läkemedel som säljs på apotek och i detaljhandel finansieras av patient. Dessa läkemedel utgör cirka 11 procent av totalmarknaden.

Svenska läkemedelspriser i ett internationellt sammanhang

TLV följer och analyserar läkemedelsprisernas utveckling i Sverige och internationellt. Sverige har bland de lägsta priserna i Europa på läkemedel som är konkurrensutsatta och som byts ut på apotek. Danmark, Sverige och Nederländerna utgör den grupp av länder som har lägre prisnivå i detta segment jämfört med övriga analyserade länder. För läkemedel utan konkurrens ligger vi i i nivå med övriga länder.

Detta visar de internationella prisjämförelser som TLV gjort under 2014, 2015 och 2016. Analysen bygger på receptförskrivna läkemedel inom öppenvården och prisnivån i Sverige jämförs för första kvartalet 2014, 2015 och 2016 med 19 andra europeiska länder. Läs mer om de internationella prisjämförelserna via länk till höger på sidan.