TLV logotyp

Du är här:

Vårt läkemedelsuppdrag

Staten subventionerar läkemedel men resurserna räcker inte till att betala för all sjukvård som är möjlig. Vi jobbar på olika sätt för att läkemedlen ska vara så prisvärda som möjligt, bland annat genom det generiska utbytet. En av våra främsta uppgifter är att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet.

För att ett läkemedel ska subventioneras måste ett läkemedelsföretag skicka in en ansökan om subvention till oss. Därefter bestämmer vi om läkemedlet ska vara rabatterat och omfattas av högkostnadsskyddet. Läs mer om pris och subvention av läkemedel via länk till höger på sidan.

En kostnadseffektiv läkemedelsanvändning

Ett av våra uppdrag är att utveckla den värdebaserade prissättningen. Målsättningen är att kunna erbjuda patienter snabb tillgång till nya effektiva läkemedel och att öka förutsättningarna för en jämlik vård och en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Ytterst är det regionerna som avgör om ett nytt läkemedel ska användas eller inte. TLV prövar just nu former för att möjliggöra för regionerna och läkemedelsföretagen att på nationell nivå förhandla och komma överens om priser, volymer och andra villkor som gynnar alla parter.

Priser på äldre läkemedel sänks

Vi har implementerat en takprismodell för läkemedel som är äldre än 15 år. Modellen är en följd av den överenskommelse regeringen har tecknat med Läkemedelsindustriföreningen för att säkerställa att priserna på äldre läkemedel sänks. Läs mer om prissänkning enligt 15-årsregeln via länk till höger på sidan.

Kortare tid mellan marknadsgodkännande och användning

Vi driver ett utvecklingsarbete där vi bland annat ska effektivisera och korta våra handläggningstider när företagen ansöker om subvention för läkemedel. Tillsammans med NT-rådet på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har vi utvecklat arbetet för att få fram nationella rekommendationer så tidigt som möjligt för läkemedel som används på sjukhus, så kallade klinikläkemedel.

Receptbelagda läkemedel utanför förmånen

Vi har även haft i uppdrag att analysera konsekvenserna av att vissa receptbelagda läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånerna. Vi föreslår bland annat nya regler och att en oberoende prisjämförelsetjänst införs.

Tillsyn

Vi utövar tillsyn över de aktörer som ska följa förmånslagen, det vill säga regioner, läkemedelsföretag och apotek. Det innebär att vi ska kontrollera att de följer de regler som gäller, exempelvis de om utbyte till läkemedel som har lägst pris.

Senast uppdaterad 08 november 2019