Innehållet på sidan:

Handläggning

Vår handläggningstid varierar beroende på vad en ansökan avser. Som högst är den 180 dagar men många gånger blir den kortare.

Person som antecknarNedan finner du handläggningstider för våra vanligaste ärenden.

Handläggning för pris och subvention av nya läkemedel

Vi meddelar beslut om subvention och pris senast 180 dagar från det att en komplett ansökan kommit in om att ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Denna tidsgräns gäller för ansökningar om subvention och pris för:

  • nya originalläkemedel
  • nya beredningsformer av tidigare subventionerade läkemedel
  • nya licensläkemedel
  • nya generiska läkemedel
  • nya parallellimporterade läkemedel
  • nya styrkor av tidigare subventionerade läkemedel
  • nya förpackningar av redan tidigare subventionerade läkemedel

Korta handläggningstider

Vår handläggningstid är många gånger kortare än 180 dagar, även när det gäller komplicerade ansökningar om subvention och pris för nya originalläkemedel. Det beror på att vi normalt påbörjar behandlingen av ärendet även om underlaget inte är helt komplett och att handläggningstiden börjar löpa först när underlaget är fullständigt.

Komplett ansökan

För att ett ärende ska vara komplett måste det sökande företaget bland annat ha kommit in med ett beslut om att läkemedlet är godkänt av Läkemedelsverket eller EU-kommissionen.

Så behandlar vi prisändringar

Ansökningar om prishöjningar av ett tidigare fastställt försäljningspris behandlar och meddelar vi inom 90 dagar från det att ansökan kommer oss tillhanda. Om vi beslutar att sänka ett tidigare fastställt försäljningspris meddelar vi beslutet snarast möjligt.