Innehållet på sidan:

LiiV (Leverantörernas information i VARA)

I dokumentet "Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris av läkemedel" finns information om hur ändringar som görs i Liiv kan påverka subventionsstatus av läkemedel.

Vid byte av förpackningstyp mellan förpackningar måste företag skicka in en ansökan om pris och subvention till TLV för att flytta det subventionerade priset från den gamla förpackningen till den nya förpackningen. Med byte av förpackningstyp avses då företag flyttar varunummer, storlek och enhet från en läkemedelsförpackning till en annan i Liiv, exempelvis från blister till burk.

Detta berör inte de fall då företag ändrar varunummer på en och samma förpackning. När ett varunummer ändras på en förpackning, kommer priset stanna kvar på förpackningen.

Mer information om hanteringen och ansökansproceduren finns i dokumentet "Handbok för företag vid ansökan om subvention och pris av läkemedel" som finns till höger på sidan.

LiiV

Leverantörernas information i VARA, LiiV som ägs av eHälsomyndigheten. Ett system där läkemedelsinformation som ska publiceras i VARA samlas in från olika källor.