Ansök om pris och subvention

Här hittar du ansökningshandlingar och får information om hur du ansöker om subvention, pris eller prisändringar för ett läkemedel.

Det finns två olika sätt att ansöka:

  • e-ansökan
  • pappersblankett

e-ansökan

Du fyller i e-ansökan snabbt och enkelt direkt via länken till starta e-ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du får en snabb och säker expediering samt kan återanvända din ansökan. Du kan använda tjänsten för alla typer av subvention utom tillfällig subvention, som du måste använda pappersblankett för.

Det behövs ingen utrustning för att använda e-ansökan, du behöver bara ett användarnamn, lösenord samt ett mobilnummer.

För att få tillgång till e-ansökan måste du först fylla i och skicka in blanketten "Blankett fullmakt och behörighet e-ansökan" till registrator@tlv.se.

e-beslut

Du som använder e-ansökan får vissa av våra beslut elektroniskt. Vi skickar beslutsbrev för prishöjning till och med tak, prissänkning och utträde digitalt via e-post. Besluten går dessutom att söka fram via en e-tjänst som kallas "Våra ärenden".

Vill du veta mer om e-beslut kan du ladda vår lathund om e-beslut.

Pappersblankett

Pappersblanketten kan du fylla i på skärmen men den måste undertecknas för hand innan du skickar in den till oss.

Viktigt vid ansökan om prisändringar

Om du vill vara säker på att dina prishöjningar och prissänkningar kommer med i vår nästa prislista ber vi dig att skicka in ansökan i god tid.

Kom också ihåg att ansökan om höjningar och sänkningar av pris inte ska göras på samma pappersblankett utan var för sig på separata pappersblanketter.

Innan du skickar in din ansökan

En ansökan måste innehålla alla nödvändiga dokument och handlingar för att vi ska kunna behandla den.

Vi behöver ha en fullmakt för varje person som företräder sitt företag gentemot oss. I annat fall anses inte ansökan komplett.

Kom ihåg att ange NPLpackID i din ansökan. Den behöver vi för att handlägga ärendet i TLV:s system.

Du hittar alla ansökningshandlingar och detaljerad information bland länkarna till höger. Där finns även en pedagogisk handbok som beskriver vad företaget ska skicka in med olika typer av ansökningar och hur TLV:s handläggning och beslut går till.

Senast uppdaterad 28 april 2022