TLV logotyp
TLV logotyp

Fullmakter

Från och med den 17 december 2012 måste vi ha en fullmakt för varje person som företräder sitt företag gentemot TLV. Detta gäller oavsett på vilket sätt personen har kontakt med oss, vare sig det är via e-tjänst, pappersansökan, mejl, telefon eller annat sätt.

Fullmakt behöver bara skickas in en gång för varje företagsföreträdare. Med företrädare menas en företagsmedarbetare som i sitt arbete har kontakt med TLV.

Varför behövs fullmakt nu?

Vi har tidigare inte kontrollerat alla företagsföreträdare genom fullmakt. I samband med att vi byter IT-system kommer dock alla företagsföreträdare registreras i ett nytt system, och då kommer bara personer med giltig fullmakt att registreras.

Även om företaget tidigare har skickat in fullmakter ber vi er skicka in nya. Undantag gäller er som skickat in fullmaktsblankett och ansökan om e-tjänst under oktober/november 2012, ni behöver alltså inte skicka in nya fullmakter.

När ska fullmakten skickas till TLV?

Vi rekommenderar att företag så snart som möjligt skickar in fullmakter, så att vi kan kontrollera fullmakterna och registrera personerna i det nya systemet. Företagen kan också skicka in fullmakter i samband med att medarbetarna har sin nästa kontakt med oss. För den som kommer att ha kontakt med oss efter den 17 december 2012 måste det finnas en fullmakt.

I ett ansökningsärende måste till exempel den som skriver under ansökan ha en fullmakt registrerad hos TLV eller bifoga fullmakten med ansökan. I annat fall anses inte ansökan komplett.

Fullmaktsblankett underlättar

Till höger på sidan finns blanketten "ny fullmakt" med tillhörande instruktioner.

Där finns även en annan blankett som kan användas vid ändring av fullmakt och ytterligare en blankett för återkallelse av fullmakt. En fullmakt upphör bara att gälla om den återkallas – den upphör inte av att personen slutar på företaget.

Fullmaktsblanketten fylls med fördel i digitalt, skrivs ut och undertecknas.

Blanketten "ny fullmakt" skickas till oss per post eller som inskannad PDF via mejl. Av administrativa skäl bör varje fullmakt som mejlas skickas i separata mejl, alltså ett mejl per medarbetare.

Senast uppdaterad 21 september 2017