TLV logotyp

Du är här:

Överklaga ett beslut

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till TLV senast inom tre veckor från det att den som vill överklaga fick del av beslutet. TLV skickar sedan överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm som prövar överklagandet.

Ett beslut från TLV, eller allmän förvaltningsdomstol, gäller omedelbart, om inte annat bestäms.

Senast uppdaterad 29 oktober 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV