Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är subventionerade med statliga medel. Det betyder att staten betalar en del av kostnaden. TLV är den myndighet som bestämmer vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet.

Hur beräknas taket i högkostnadsskyddet?

Taket i högkostnadsskyddet regleras av lag (Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Länk till annan webbplats.) och beräknas utifrån det så kallade prisbasbeloppet som är fastställt av regeringen. Patienter ska under ettårsperioden sammanlagt inte betala mer än ett belopp som motsvarar 0,05 gånger prisbasbeloppet.

Höjning av högkostnadsskyddet 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 höjdes högkostnadstaket för förmånsbelagda läkemedel från 2 600 kronor till 2 850 kronor. Höjningen påverkar alla steg i den så kallade högkostnadstrappan.

Se hur mycket du får betala för dina läkemedel (eHälsomyundigheten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du betalat 2 600 kronor och uppnått frikort senast 31 december 2023, behåller du ditt frikort fram till dess att din högkostnadsperiod tagit slut. Efter att din högkostnadsperiod tagit slut påbörjar du den nya trappan.

Om du inte kommit upp i frikort senast 31 december 2023 kommer ditt högkostnadsskydd automatiskt att korrigeras så att du hamnar på den nya trappan. Detta innebär att du kommer behöva betala ”i kapp”.

Max 2 850 kronor under 12 månader

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller i tolv månader från det första inköpet. Du betalar max 2 850 kronor under denna period. Nästa gång du köper läkemedel på recept påbörjar du en ny tolvmånadersperiod. Endast läkemedel som hämtas ut med recept omfattas av högkostnadsskyddet.

Du betalar ingenting för förbrukningsartiklar som ingår i högkostnadsskyddet och som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller som behövs för egenkontroll av medicinering. För andra förbrukningsartiklar som exempelvis stomiartiklar gäller samma regler som för läkemedel.

Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för barn under 18 år. För utbytbara läkemedel får den som motsätter sig utbyte betala en merkostnad.

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för personer som vid inköpstillfället inte har fyllt 21 år. För utbytbara preventivmedel får den som motsätter sig utbyte, betala en merkostnad.

Läs mer om högkostnadsskyddet på E-hälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedel i högkostnadsskyddet

Vill du veta om ett läkemedel är subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet hittar du information om detta i vår databas eller bland våra beslutsdokument.

Läs mer om läkemedel på Fass webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Kontakta läkemedelsupplysningen hos Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation


Senast uppdaterad
28 december 2023