TLV logotyp

Du är här:

Klinikläkemedelsuppdraget

Vi har fått i uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av utvalda läkemedel som används inom slutenvården.

Uppdraget ingår som en del av den nationella läkemedelstrategin för att utveckla en långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel. Inom ramen för uppdraget kommer vi inte att fatta några beslut, utan ta fram hälsoekonomiska kunskapsunderlag.

På senare år har kostnaden för läkemedel som används på kliniker ökat kraftigt. Det beror bland annat på att fler nya dyra läkemedel introduceras på marknaden, samt att den åldrande befolkningen ökar. Inom uppdraget kommer vi främst att utvärdera läkemedel som kräver stöd av hälso- och sjukvårdspersonal för administrering och/eller övervakning när det förs in i kroppen.

Vårt uppdrag från regeringen samt TLV:s rapport finns i sin helhet i menyn till höger. Där hittar du också en länk till den nationella läkemedelsstrategin.

Publicerad 15 mars 2017
Uppdaterad 22 oktober 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV