Logotype. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av Yervoy

TLV är nu klara med sin utvärdering av Yervoy, ett läkemedel för behandling av malignt melanom.

Metastaserande malignt melanom är ett svårt sjukdomstillstånd som karakteriseras av dålig prognos och hög dödlighet. Tillgänglig läkemedelsbehandling har hittills haft begränsad effekt. Yervoy tillför därmed en ny verkningsmekanism till de läkemedel som idag finns tillgängliga vid behandling av malignt melanom.

Yervoy har visat en ökad totalöverlevnad om knappt fyra månader i median och en ökning av två-årsöverlevnaden från 14 till 24 procent jämfört med bästa möjliga omvårdnad.

TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY blir cirka 1 080 000 kronor vid listpriset som företaget har satt på Yervoy.

Den faktor som mest påverkar kostnaden per QALY är priset på Yervoy. Kostnadseffektiviteten är även känslig för antaganden om långtidsöverlevnad. TLV rekommenderar starkt en uppföljning och dokumentering av behandling med Yervoy.

Sidinformation


Publicerad
30 augusti 2012