TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Yervoy

TLV är nu klara med sin utvärdering av Yervoy, ett läkemedel för behandling av malignt melanom.

Metastaserande malignt melanom är ett svårt sjukdomstillstånd som karakteriseras av dålig prognos och hög dödlighet. Tillgänglig läkemedelsbehandling har hittills haft begränsad effekt. Yervoy tillför därmed en ny verkningsmekanism till de läkemedel som idag finns tillgängliga vid behandling av malignt melanom.

Yervoy har visat en ökad totalöverlevnad om knappt fyra månader i median och en ökning av två-årsöverlevnaden från 14 till 24 procent jämfört med bästa möjliga omvårdnad.

TLV bedömer att kostnaden per vunnet QALY blir cirka 1 080 000 kronor vid listpriset som företaget har satt på Yervoy.

Den faktor som mest påverkar kostnaden per QALY är priset på Yervoy. Kostnadseffektiviteten är även känslig för antaganden om långtidsöverlevnad. TLV rekommenderar starkt en uppföljning och dokumentering av behandling med Yervoy.

Publicerad 30 augusti 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV