TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Soliris

TLV är nu klara med sitt hälsoekonomiska kunskapsunderlag för Soliris för behandling av paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH). Den kliniska nyttan av Soliris vid behandling av patienter med PNH är begränsad till patienter som tidigare har genomgått blodtransfusioner.

PNH är en sällsynt, livshotande genetisk sjukdom som kännetecknas av ett ständigt pågående sönderfall av de röda blodkropparna (hemolys). Hemolysen orsakar ett antal allvarliga följdsjukdomar.

Soliris (eculizumab) är ett läkemedel som minskar hemolysen och därmed motverkar eller lindrar många av följdsjukdomarna.

TLV bedömer att den mest troliga kostnaden per QALY för behandling med Soliris är 5. 077.762 kronor givet att den årliga kostnaden för Soliris är 3.400.000 kronor (vilket motsvarar 43.590 kronor per förpackning vid underhållsbehandling). Den faktor som har störst betydelse för kostnadseffektiviteten är priset.

Publicerad 20 december 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV