TLV logotyp
TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Jevtana

TLV:s hälsoekonomiska kunskapsunderlag för läkemedlet Jevtana (cabazitaxel) som används för behandling av hormonrefraktär metastaserande prostatacancer (prostatacancer med metastaser där hormonbehandlingen inte längre är verksam).

NLT-gruppen (Nya Läkemedelsterapier, en grupp tillsatt av Sveriges landstingsdirektörer) har gett TLV uppdraget att sammanställa ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för Jevtana för att kunna ge rekommendationer till landstingen.

Prostatacancer är en av Sveriges vanligaste cancerformer. Det är därför mycket angeläget att få fram nya läkemedel som kan behandla sjukdomen. Läkemedlet Jevtana används i ett sent skede av sjukdomen och i en klinisk studie har företaget bland annat kunnat visa att läkemedlet ger en något förlängd överlevnad.

I den kliniska studien visade Jevtana en ökad totalöverlevnad om knappt två och en halv månad i median jämfört med substansen mitoxantron. Även till exempel progressionsfri överlevnad (överlevnad utan att sjukdomen fortskrider) var till fördel för cabazitaxel.

Den faktor som mest påverkar kostnaden per QALY och som är osäker är åtgången av Jevtana i samband med beredningen av läkemedlet. Det beror på att förpackningsstorleken gör det svårt att utnyttja allt läkemedel och att priset är högt för Jevtana.

Publicerad 21 februari 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter