TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Nulojix

TLV har på NLT-gruppens* önskemål sammanställt ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för Nulojix.

Nulojix (belatacept) är ett läkemedel som används för att förebygga avstötningsreaktioner hos vuxna njurtransplanterade patienter. Underhållsbehandling med Nulojix kostar ungefär 140.000 kronor per år.

Enligt företaget används Nulojix endast till ett fåtal patienter i Sverige idag och som av en eller annan anledning inte kan använda etablerad standardbehandling. För dessa patienter är Nulojix en kostnadseffektiv behandling eftersom alternativet för dem troligtvis är dialys, vilket är både dyrare för sjukvården och mer tidskrävande för patienten.

* Nya Läkemedelsterapier, en grupp tillsatt av Sveriges landstingsdirektörer.

Publicerad 28 mars 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV