TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Xiapex

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Xiapex (kollagenas, clostridium histolyticum). Xiapex används för behandling av Dupuytrens kontraktur.

Dupuytrens kontraktur är en sjukdom som gör att ett eller flera fingrar kröker sig inåt mot handflatan.

TLV har jämfört behandling med Xiapex med två andra behandlingsmetoder: kirurgisk behandling och perkutan nålfasciotomi, det vill säga nålbehandling.

Den hälsoekonomiska analysen bygger på ett antagande om att samtliga behandlingsalternativ är lika effektiva både vad gäller den direkt uträtande effekten och risken för återfall. Då det finns mycket begränsade vetenskapliga belägg på området vet man lite om hur effekten av de olika behandlingarna skiljer sig från varandra och ett sådant antagande är därför förknippat med osäkerhet.

TLV bedömer att den bästa uppskattningen av kostnaden för Xiapexbehandling är cirka 26 000 kronor per behandlad led. Det kan jämföras med cirka 42 000 kronor per behandlad led med kirurgi och cirka 12 000 kronor per behandlad led med nål.

En patient som är lämplig för nålbehandling kan behandlas två gånger med nål till samma kostnad som en Xiapexbehandling.

Publicerad 31 maj 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV