TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Benlysta

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Benlysta (belimumab).

Benlysta är avsedd att användas som tilläggsbehandling hos vuxna patienter med aktiv, autoantikroppspositiv (förekomst av antikroppar mot egen vävnad) Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) med en hög grad av sjukdomsaktivitet (till exempel positivt anti-dsDNA och lågt komplement) trots standardterapi.

SLE är en autoimmun sjukdom som innebär att immunförsvaret angriper den egna kroppen. Benlysta är en human monoklonal antikropp (ett biologiskt producerat läkemedel) som leder till att nivåerna av auto-antikroppar minskar och därmed sjunker sjukdomens aktivitet.

Effekt och säkerhet av Benlysta som tilläggsbehandling till standardbehandling (inkluderar kortikosteroider, antimalariamedel, NSAID-preparat eller andra immunhämmande medel) har studerats i två kliniska studier. Patienter med hög sjukdomsaktivitet (till exempel de med positivt anti-dsDNA) hade störst nytta av Benlysta.

Kostnaden per vunnet QALY för behandling med Benlysta bedöms vara minst 980 000 kronor i den patientgrupp som utvärderas i den hälsoekonomiska modellen. Den grupp som utvärderas är inte identisk med hela den patientgrupp som behandlingen är avsedd för. Därmed är det inte säkert att resultaten speglar den kostnadseffektivitet som behandlingen kommer att ha i verkligheten.

Publicerad 04 juni 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV