TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Zaltrap

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för läkemedlet Zaltrap (aflibercept).

Zaltrap tillhör gruppen riktad biologisk behandling och är avsedd att användas i kombination med cellgiftskombinationen FOLFIRI. Den ska användas hos vuxna patienter med tjock- och ändtarmscancer med dottertumörer (metastastisk kolorektalcancer) där behandling med cellgifter som innehåller oxaliplatin använts och inte gett effekt eller där cancern har fortsatt växa.

Idag används framför allt bevacizumab i kombination med cellgifter när riktad biologisk behandling valts i denna behandlingssituation.

När en behandling anses ha likvärdig effekt krävs endast en kostnadsjämförelse i den hälsoekonomiska analysen. Företagets analys består av en sådan kostnadsjämförelse mellan Zaltrap och andra biologiskt riktade behandlingar som har likvärdig effekt. I beräkningen ingår både läkemedelskostnader och kostnader för behandling av biverkningar.

Kostnaden per behandlingscykel med Zaltrap är 12 405 kronor det vill säga lägre än andra biologiskt riktade behandlingar som bevacizumab (Avastin) 13 324 kronor, cetuximab (Erbitux) 21 036 kronor och panitimumab (Vectibix) 20 751 kronor.

Publicerad 13 september 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV