TLV logotyp

Hälsoekonomisk bedömning av Fluenz

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för influensavaccinet Fluenz. Fluenz är ett influensaförebyggande vaccin för personer från 24 månaders ålder upp till 18 år.

Fluenz ges som en nässpray och innehåller ett levande men försvagat influensavirus som replikeras i nasofarynx det vill säga förökar sig i svalget.

Kunskapsunderlaget utvärderar kostnader och effekt för barn i riskgrupper. Som jämförelsealternativ till Fluenz används injektioner med inaktiverat (avdödat) vaccin. I flera studier har skyddseffekten av Fluenz på friska barn visats sig vara bättre än för inaktiverade influensavacciner. Dokumentation i detta kunskapsunderlag bygger dock på studier gjorda på friska barn, och inte specifikt på barn i riskgrupper, vilket tillför en osäkerhet i bedömningen.

När Fluenz jämförs med inaktiverat vaccin bedöms kostnaden per vunnet QALY inte överstiga 210 000 kronor för barn i riskgrupper.

Publicerad 07 november 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV